Писмен въпрос E-2457/07 зададен от Charlotte Cederschiöld (PPE-DE) на Комисията. Трудово право