HUP Uslugi Polska/СХВП и Manpower TITJUR Определение на Съда (пети състав) от 24 септември 2009 г. # HUP Uslugi Polska sp. zoo срещу Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайни) (СХВП). # Обжалване - Марка на Общността - Регламент (ЕО) № 40/94 - Член 7, параграф 1, буква б)-г) и ж) - Искане за обявяване на недействителност - Словна марка на Общността I.T.@MANPOWER . # Дело C-520/08 P.