Писмен въпрос E-0053/07 зададен от Marc Tarabella (PSE) на Комисията. Осведоменост на европейските граждани относно номера за спешни повиквания — 112