Писмен въпрос E-4830/08, зададен от David Martin (PSE) на Комисията. Карифорум СИП — клауза за преразглеждане