Писмен въпрос E-0389/07 зададен от Dan Jørgensen (PSE) на Комисията. Звуковото замърсяване в Европа