Predmet T-93/17: Presuda Općeg suda od 18. rujna 2018. – Duferco Long Products protiv Komisije („Državne potpore — Sektor čelika — Potpore koje je Belgija dodijelila brojnim poduzetnicima u sektoru čelika — Odluka kojom se potpore proglašavaju nespojivima s unutarnjim tržištem i kojom se nalaže njihov povrat — Obveza obrazlaganja — Pojam državne potpore — Prednost — Kriterij privatnog ulagača”)