Дело F-77/07: Определение на Съда на публичната служба (първи състав) от 1 февруари 2008 г. — Labate/Комисия (Публична служба — Длъжностни лица — Социално осигуряване — Застраховка срещу злополука и професионални заболявания — Професионално заболяване — Рак на белия дроб — Пасивно тютюнопушене — Липса на основание за постановяване на решение по същество)