Писмен въпрос E-4334/07, зададен от Czesław Adam Siekierski (PPE-DE) на Комисията. Преструктуриране на корабостроителницата в гр. Гданск