Писмен въпрос E-6606/08 зададен от Jim Higgins (PPE-DE) на Комисията. Гениталното осакатяване на жени