Писмен въпрос E-2706/07 зададен от Teresa Riera Madurell (PSE) и Rosa Miguélez Ramos (PSE) на Комисията. Изграждане на увеселително пристанище в Ибиса