Писмен въпрос E-5695/07, зададен от Jan Marinus Wiersma (PSE) на Комисията. Декрет относно експулсирането на граждани на ЕС от Италия