2010/223/ЕС: Решение на Европейския съвет от 26 март 2010 година за назначаване на заместник-председателя на Европейската централна банка