Регламент (ЕО) № 419/2008 на Комисията от 13 май 2008 година за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци