Предложение за Решение на Съвета за подписването и временното прилагане от името на Европейската общност на Споразумението за научно и технологично сътрудничество между Европейската общност, от една страна, и Хашемитско кралство Йордания, от друга страна