Kertomus neuvostolle voin myynnistä alennettuun hintaan sosiaalituen saajille annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2990/82 soveltamisesta