Věc C-202/19 P: Usnesení předsedy prvního senátu Soudního dvora ze dne 20. ledna 2020 – Ryanair DAC, dříve Ryanair Ltd, Airport Marketing Services Ltd v. Evropská komise