Писмен въпрос E-4811/08, зададен от Robert Kilroy-Silk (NI) на Комисията. Разрушаване на грузински села от привърженици на Русия