Писмен въпрос E-2914/09, зададен от Luca Romagnoli (NI) на Комисията. Сведения относно използването на субсидии за информационната мрежа Юръп Дайрект (Europe Direct) от община Копертино