Регламент (ЕС) № 1196/2010 на Комисията от 14 декември 2010 година за забрана на риболова на дълбоководни акули във води на Общността и във води, които не са под суверенитета или юрисдикцията на трети държави, от зона Х от страна на съдове под флага на Португалия