Писмен въпрос E-2292/07 зададен от Wolfgang Kreissl-Dörfler (PSE) на Съвета. Разширяване на капацитета на големите европейски летища (англ. hubs)