Заключение на генералния адвокат Jacobs представено на21 ноември 1989 г. # Наказателно производство срещу Gérard Fauque и други # Искане за преюдициално заключение: Cour d'appel de Versailles - Франция. # Съединени дела C-153/88 до C-157/88. Fauque и др. TITJUR