Писмен въпрос E-6654/08 зададен от Syed Kamall (PPE-DE) на Комисията. Работа като модел в Германия