Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 86/2007 от 6 юли 2007 година за изменение на приложение VI (Социално осигуряване) към Споразумението за ЕИП