Писмен въпрос E-3735/09, зададен от Jim Higgins (PPE) на Комисията. Финансиране на проекти за младите хора