Писмен въпрос P-6081/07, зададен от Werner Langen (PPE-DE) на Комисията. Реформа на законодателството в областта на хазарта в Долна Саксония