Korigendum k rozhodnutiu Komisie 2007/559/ES z  2. augusta 2007 , ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2003/467/ES, pokiaľ ide o vyhlásenie, že určité správne oblasti Poľska sú úradne bez výskytu enzootickej leukózy dobytka ( Ú. v. EÚ L 212, 14.8.2008 )