Labojums Komisijas Lēmumā 2007/559/EK ( 2007. gada 2. augusts ), ar ko groza Lēmumu 2003/467/EK attiecībā uz atsevišķu Polijas administratīvo reģionu pasludināšanu par oficiāli brīviem no govju enzootiskās leikozes ( OV L 212, 14.8.2007. )