Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която да се заеме от името на Европейския съюз в Съвета на министрите на Енергийната общност относно удължаването на мандата на директора на Секретариата на Енергийната общност