Дело F-42/10: Решение на Съда на публичната служба (трети състав) от 16 май 2012 г. — Skareby/Комисия ( „Публична служба — Задължение за съдействие — Членове 12а и 24 от Правилника — Психически тормоз от страна на прекия началник“ )