Cauza C-127/20: Ordonanța președintelui Curții din 30 iulie 2020 (cerere de decizie preliminară formulată de Sąd Rejonowy w Gliwicach – Polonia) – D. Spółka Akcyjna/W. Zrt