Propunere de REGULAMENT AL CONSILIULUI privind măsurile temporare referitoare la adunările generale ale societăților europene (SE) și ale societăților cooperative europene (SCE)