Proposta għal REGOLAMENT TAL-KUNSILL dwar miżuri temporanji li jikkonċernaw il-laqgħat ġenerali tal-kumpaniji Ewropej (SE) u tas-Soċjetajiet Kooperattivi Ewropej (SCE)