Ettepanek: NÕUKOGU MÄÄRUS Euroopa äriühingu (SE) ja Euroopa ühistu (SCE) üldkoosolekuga seotud ajutiste meetmete kohta