/* */

Писмен въпрос E-2880/09, зададен от Luca Romagnoli (NI) на Комисията. Информация за усвояването на средствата по финансовия инструмент ЛАЙФ+ от община Козенца