Писмен въпрос E-5366/08 зададен от Ashley Mote (NI) на Съвета. Данъчен статут на висшите длъжностни лица