Писмен въпрос E-003096/11 Francisco José Millán Mon (PPE) и Luis de Grandes Pascual (PPE) до Комисията. Пътни такси на някои магистрали в Португалия. Разширяване до други магистрали