Държавна помощ — Словашката република — Държавна помощ C 12/07 (ex N 799/06) — Регионална ad hoc помощ за Glunz&Jensen — Покана за представяне на мнения съгласно член 88, параграф 2 от Договора за ЕО (Текст от значение за ЕИП)