Писмен въпрос E-009417/11 Monika Flašíková Beňová (S&D) до Комисията. Расистки нападения върху кандидати за убежище в Гърция