Положението в Русия Резолюция на Европейския парламент от 16 февруари 2012 г. относно предстоящите президентски избори в Русия (2012/2505(RSP))