Влошаването на състоянието на селскостопанските земи в Европейския съюз Резолюция на Европейския парламент от 12 март 2009 г. относно предизвикателството, свързано с влошаването на състоянието на селскостопанските земи в ЕС и по-специално в Южна Европа: противодействие чрез инструментите на ЕС в областта на общата селскостопанска политика (ОСП) (2008/2219(INI))