Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/1095, annettu 24 päivänä heinäkuuta 2020, Saccharomyces cerevisiae NCYC R404 -valmisteen hyväksymisestä lypsylehmien rehun lisäaineena annetun täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/502 muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)