Писмен въпрос E-4153/07, зададен от Konstantinos Hatzidakis (PPE-DE) на Комисията. Зелените площи в градовете