Писмен въпрос E-8091/10 Nuno Melo (PPE) до Комисията. „Зелени“ работни места