Zadeva F-62/08: Tožba, vložena 24. julija 2008 – Sevenier proti Komisiji