Vec F-62/08: Žaloba podaná 24. júla 2008 – Sevenier/Komisia