Cauza F-62/08: Acțiune introdusă la 24 iulie 2008 — Sevenier/Comisia Comunităților Europene