Kohtuasi F-62/08: 24. juulil 2008 esitatud hagi — Sevenier versus komisjon