Писмен въпрос E-5494/07, зададен от Robert Kilroy-Silk (НЕЗАВИСИМ) на Комисията. Разбиране на политиката на държавите-членки в областта на имиграцията