Регламент (ЕО) № 381/2008 на Комисията от 28 април 2008 година за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци