Дело C-136/06: Определение на председателя на Съда от 29 август 2007 г. — Комисия на Европейските общности/Република Малта